Literacy day
  • September 25, 2019
  • 8:00 am to 1:00 pm
  • 40, Lanre Awolokun Street, Gbagada Phase 2, Lagos
Children’s Day Celebration
  • October 13, 2019
  • All day
  • 40, Lanre Awolokun Street, Gbagada Phase 2, Lagos